(0212) 351 17 54

Hakkımızda


Çalışma Modelimiz

Klinik odağımız

Çocuk, ergen, yetişkin, çift ve aile ruh sağlığı, okul ruh sağlığı

Ekibimiz

Hekim/psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman ve eğitimcilerden oluşmakta. Düzenli vizitlerde bir araya gelen farklı kuşakları, farklı yaklaşım tarzlarını bir araya getiren takımlara, uzmanlar arası işbölümüne ve sürekli mesleki eğitime dayalı bir çalışma sistemi.

Sunduklarımız

Çocuk/ergen psikiyatrisi ve genel psikiyatri, bireysel ve çift/aile psikoterapisi, psikolojik değerlendirme/test hizmetleri ve psikoeğitsel gelişim çalışmaları.

Çalışmamızda başvuru formlarında ve ilk görüşme (-ler) de edinilen izlenime dayalı olarak ilk gören uzman sürece ekipten bir başka uzmanı dahil eder. Günümüzde, ruh sağlığı sorunlarının niteliği farklı disiplinlerden takımların bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Örneğin, altta yatan biyolojik yatkınlıklar, ailesel ve toplumsal stresörlerin sorunları şiddetlendirici etkisi, öğrenme ve sosyal etkileşim gelişiminde gözden kaçmış ve zaman içerisinde belirginleşmiş eksikler gibi. Bu nedenle süreci yöneten bir uzman yanı sıra ekibimizdeki başka kişilerin direkt/indirekt katkıları çalışma tarzımızın temel bir özelliğidir.

Önemsediğimiz Yanlarımız

Psikiyatri ve klinik psikolojinin, gelişimsel bakış açısıyla psikofarmakoloji ve psikoterapinin bilimsel ve pratik içiçeliği; araştırmayla yaptıklarımızı pekiştirmemiz ve yenilememiz.

İlkelerimiz

Bilimsel kanıta ve klinik deneyime dayanarak, çocuğun ve gencin yüksek yararını gözeterek çalışmak.

Uluslararası bilimsel ve mesleki etik standartlara uygun değerlendirme, bilgilendirme ve belgelendirme yapmak.

Uygulamalarımız ve araştırmalarımızla elde ettiğimiz bilgi ve deneyimimizi paylaşmak ve yaymak.