(0212) 351 17 54

Projeler ve Eğitimler


Okul

Eğitim kurumlarında yaptığımız çalışmalar, öğrenciler, öğretmenler, okul liderleri, veliler, psikolojik danışmanlar için okulun ihtiyaçlarına özgü geliştirilen atölye çalışmaları, seminerler/webinarlar, destek ve beceri geliştirme grupları veya eğitimler olarak düzenleniyor. Yapılan çalışmalar kurumun ihtiyacına göre bir ya da birkaç seferlik seminer ve atölye çalışmalarından ya da kantitatif ve kalitatif değerlendirme ve ihtiyaç analizi içeren, tüm okul paydaşlarının katıldığı, okul yılına yayılan eğitim paketlerinden oluşuyor.

Okul İklimi

Okulun öğrencileri, öğretmenleri, psikolojik danışmanları, yöneticileri, velileri ve tüm çalışanları arasındaki ilişki, iletişim, okulun değerleri, eğitim ve öğretim yöntemleri, sosyal duygusal gelişim, duygusal ve fiziksel olarak güvende hissetme, farklılıklara bakış açısı gibi bir okulun tüm özelliklerini içeren ve bir anlamda okulun tüm yönleriyle kültürü ve karakteri olarak tanımlanabilecek bir kavramdır. Sosyal duygusal gelişim programlarını uygulayan okullarda, pozitif bir okul iklimi yaratılabildiği, öğrencilerin daha az davranış problemi yaşadığı, akademik başarılarının arttığı okulla ilgili daha olumlu bir algıları olduğu ve duygu yönetimi becerilerinin daha gelişmiş olduğu görülüyor. Sosyal duygusal gelişim becerilerinin desteklenmesiyle bireylerin öğrenme, karar alma, hedeflerine ulaşma, akademik başarı, iş hayatındaki başarı, zor duyguları yönetme ve ruh sağlığının korunması gibi alanlarda iyiye gidiş, kendine zarar verme gibi riskli davranışlarda azalma sağlanabiliyor. Bu becerilerin çocukların ve gençlerin günlerinin büyük bir bölümünü geçirdiği okulda desteklenmesini önemsiyoruz. Öğrencileri desteklerken öğretmenlerin, psikolojik danışmanların, okul liderlerinin, velilerin ve tüm okul çalışanlarının da sosyal duygusal gelişiminin desteklenmesi onların öğrencilere en iyi desteği sunmasına yardımcı oluyor.

Okullara Yönelik Çalışmalarımız

Eğitim kurumlarına sunduğumuz tüm eğitim hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi için kurumsal@guzelgunler.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Sabancı Vakfı desteği ile 2017 yılından beri çeşitli Sabancı Vakfı okullarında “Okul İklimini Geliştirme Projesi” yürütmekteyiz.

Okul İklimini Geliştirme Projesi
Pandemi Sürecinde Okula Dönüş Araştırması
Okul Liderliği Akademisi (OLA)
Eğitim Programları ve Seminerler