(0212) 351 17 54

OkulOkul İklimini Geliştirme Projesi

Okul İklimini Geliştirme Projesi kapsamında okulun tüm paydaşlarına yönelik olmak üzere öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul yönetimi ve psikolojik danışmanlar için çalışmalar yürütmekteyiz.

Öğrencilere yönelik çalışmalarımız:
• Sınava hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine özel olarak sınava yönelik kaygı yönetimi ve yürütücü işlev becerilerini destekleme amacıyla atölye çalışmaları tasarladık. Çalışma gruplarında öğrenciler sınav kaygısıyla baş etme, duygularını ve düşüncelerini fark etme ve yönetme, mindfulness ve gevşeme teknikleri öğrenmenin ve uygulamanın yanı sıra hedeflerini gerçekçi belirleme, zaman yönetimi ve dikkati sürdürme teknikleri konularında eğitim aldı.
• Duygusal zeka/sosyal duygusal gelişim konusunda eğitim verdiğimiz ve atölye çalışmaları yaptığımız, okul iklimini geliştirme aktiviteleri üretme ve uygulama konusunda öğrenci liderliğinde ilerleyen, öğrenci ve öğretmenlerin birbirlerini daha iyi tanımaları için aktiviteler geliştiren, okul çapında duyguların daha fazla konuşulması ve duygulara dikkat çekilmesi için fikirler geliştiren, yıl boyunca düzenli olarak toplanan ve her kademeden gönüllü öğrencilerin katıldığı bir Okul İklimi Kulübü kurduk.
• Hazırlık sınıfı öğrencileriyle yürüttüğümüz odak grubu çalışmalarında pandemi döneminde uzaktan eğitime başlamanın yarattığı zorlukları daha yakından tanıyıp, öğrencilerin desteklenmesi gereken alanları belirledik.

Öğretmenlere yönelik çalışmalarımız:

• Mentor Öğretmen Eğitim Programı hazırlık ve 12. sınıf öğretmenlerinin mentorluk ve sosyal duygusal becerilerini geliştirmek için tasarlandı. Program kapsamında aylık düzende farklı uzmanlar temel mentorluk becerileri, üstün başarılı çocukları yönlendirme, öğrencilere hedef belirlemeyi öğretme, öğrencilerle iletişim, duygular hakkında konuşma becerileri, velilerle iletişim eğitimleri verdi ve atölye/koçluk çalışmaları gerçekleştirdi.
• Çekirdek Öğretmen Grubu 2019 sonbahar döneminde kurduğumuz ve halen aktif olarak varlığını sürdüren, sosyal duygusal gelişime katkı sağlamak isteyen çeşitli branşlardan gönüllü ve öncü 15 öğretmenin düzenli olarak toplandığı bir grup. Düzenli olarak bir araya gelen bu grupta öğretmenlerin kazandığı sosyal duygusal gelişim becerilerine yönelik koçluk desteği sağladık. Aynı zamanda mindfulness ve gevşeme egzersizlerini öğretmenlerin hem kendileri için uygulamaları konusunda eğitim verdik hem de sınıfta ve online ortamda öğrencilere uygulayabilmeleri için atölye çalışmaları yaptık.
• Tüm öğretmenlere yönelik hem sosyal duygusal gelişim becerilerine yönelik hem de güncel ve dönemsel ihtiyaçlara yönelik eğitimleri yıl boyunca sürdürdük.

Velilere yönelik çalışmalarımız:
• Tüm veliler için okulda yaptığımız araştırma sonuçları ve okulun belirttiği ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen webinarlar ve canlı yayınlar düzenledik. Veliler için yıl boyunca belirli aralıklarla sosyal duygusal gelişimi evde destekleyici bilgi bültenler ilettik. Bu bültenlerin yapılan çalışmaları pekiştirici etkisi olmasını ve öğrenciler ve öğretmenlerle yapılan çalışmaların evde de sürdürülerek tamamlayıcı bir etki yarattık.

Okul yönetimine yönelik çalışmalarımız:
• Okul yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda okul müdürünün ihtiyaç alanı olarak gördüğü alanların geliştirilmesine önem verdik. Okul yönetiminin takım liderliği, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının iş birliğini sağlama, verimini arttırma gibi konularda desteklenmesi için okul müdürüne koçluk desteği sağladık.

Psikolojik danışmanlara yönelik çalışmalarımız:
• Yıl boyunca düzenli olarak PDR biriminin çalışmaları, öğrencilerle ilgili desteğe ihtiyaç duydukları alanlar ve gelecek dönem planlamaları ile ilgili onlara süpervizyon desteği sağlandı.
• Geçtiğimiz yıl temelleri atılmış olan PDR El Kitabı’nın geliştirilerek okulda krizlerin ele alınması konusunda yeni modüller eklenerek kapsamlı bir el kitabı olarak yazıldı. Yeni modüllerin içerdiği okulda zorbalık ve istismar vakalarının ele alınması ve bu durumların hem yüz yüze hem de online eğitim süreçlerinde psikolojik danışmanlar ve okul tarafından nasıl işlenebileceği konuları rehberin kapsamını genişletti.