(0212) 351 17 54

OkulEğitim Programları ve Seminerler

2021-2022 EĞİTİM PROGRAMLARI

OKUL DESTEK PROGRAMI

Amaç: Psikolojik danışmanlar, öğretmenler ve okul yöneticileri için destekleyici süpervizyon ve eğitici seminerlerden oluşan bu programda okuldaki sosyal ve akademik gelişimin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem: Sosyal ve akademik gelişimde etkisi olan psikolojik ve sosyal durumların bilimsel bir yaklaşımla ve öğrenci, öğretmen, veli ve okul sistemi içinde nasıl ele alınacağı çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Okul Süpervizyonları (4'lü paketler halinde):

Program İçeriği: Aynı uzman veya ayrı ayrı uzmanlar (psikolog ve psikiyatristler) tarafından verilecek olan 4 adet 2’şer saatlik süpervizyon görüşmesinden oluşur. Görüşme sıklığı okulun özel koşullarına göre düzenlenir.

Okul Destek Karma Paketleri (Süpervizyon ve Eğitimler):

Nörogelişimsel Bozukluklar Paketi (DEHB, Öğrenme Güçlükleri, Otizm Spektrum Bozukluğu vb.)

Program İçeriği: 4 süpervizyon görüşmesi ve bu konuda 2 saatlik bir seminer 4 süpervizyon görüşmesi ve bu konuda 2 saatlik bir seminer 4 süpervizyon görüşmesi ve bu konuda 2 saatlik bir seminer

Alarm Verici Durumlar Paketi (Ciddi Ruhsal Sorunlar: depresyon, kaygı, intihar vb.)

Program İçeriği: 4 süpervizyon görüşmesi ve bu konuda 2 saatlik bir seminer 4 süpervizyon görüşmesi ve bu konuda 2 saatlik bir seminer 4 süpervizyon görüşmesi ve bu konuda 2 saatlik bir seminer

Kriz Sayılan Yaşam Olayları Paketi (Boşanma, doğal afetler, taşınma, vb.)

Program İçeriği: 4 süpervizyon görüşmesi ve bu konuda 2 saatlik bir seminer 4 süpervizyon görüşmesi ve bu konuda 2 saatlik bir seminer 4 süpervizyon görüşmesi ve bu konuda 2 saatlik bir seminer

Karma Eğitim Paketi

Program İçeriği: Bu 3 konunun da ele alındığı (6 saatlik seminer dizisi)

Güzel Günler Klinik Program Koordinatörü: Klinik Psk. Buğu Subaşı.

Başvuru görüşmesi yapmak için: basvuru@guzelgunler.com , Tel: (0212) 351 17 54

GEÇMİŞ EĞİTİM VE SEMİNERLER

• Müfredat Zirvesi
• Özel Eğitim Konferansları
• Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazır Mıyız? (Webinar)
• Beyin Temelli Ders Senaryosu Hazırlama: Mustafa Balkaş