(0212) 351 17 54

Hizmetlerimiz


Test & Değerlendirme

COVID-19 SÜRECİNDE ONLİNE TEST VE DEĞERLENDİRMELER

Geçirdiğimiz bu belirsiz dönemde, verdiğimiz hizmet ve desteklerin devamını sağlayabilmek amacıyla uzaktan, online nöropsikolojik değerlendirme uygulamalarına başladık. Test geliştiricileri ve yayıncıları tarafından oluşturulan rehberleri dikkate alarak, değerlendirme süreçlerimizi online düzene uygun olacak şekilde uyarladık.
Değerlendirme başvurunuz ve bizimle temasınızın ardından, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecek değerlendirme süreci öncesinde yapılacak ön-görüşme randevunuzu ayarlayacaklardır. Yapılacak olan ön-görüşmenin amacı, sizin (veya çocuğunuzun) ihtiyaçlarınız ve başvuru sebebiniz hakkında detaylı fikir edinebilmek ve online değerlendirme sürecinin sizin için uygun olup olmadığını kararlaştırmaktır. Bu görüşme sonrasında uzmanınız, değerlendirme randevularınızı ayarlayacak ve online değerlendirme süreci hakkında sizi bilgilendirecektir. Değerlendirme süreciniz tamamlandıktan sonra, uzmanınız sizinle sonuçların ayrıntılı olarak üzerinden geçtiği bir geri bildirim görüşmesi yapacaktır.

Online değerlendirmelerimiz

• Müfredat temelli, akademik kazanım değerlendirmeleri,
• Öğrenme ve bellek değerlendirmeleri,
• Duygusal ve davranışsal değerlendirmeleri içermektedir.

NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Yurtdışı okullara başvuru sınavlarında

(SAT, ACT, IELTS gibi) ve bu okullardaki akademik uygulamalarda dikkat ve öğrenme özelliklerine göre verilen ayrıcalıkların belirlenmesinde kullanılan uluslararası normlara dayalı testleri içeren değerlendirmeleri en yüksek standartta yapmaktayız. Bu konudaki deneyimimiz özellikle üniversitelerin “Student Support Services ve Disability Services” gibi ofislerinin ve College Board gibi sınav/yerleştirme kurumlarının koymuş olduğu ölçütlere uygun raporlar sunmamıza olanak sağlıyor.

Çocukların, ergenlerin, ve genç yetişkinlerin yaşadığı işlevsel zorlukların bilişsel, nörobilişsel ve akademik altyapılarını irdelemek ve incelemek için bazı yapılandırılmış değerlendirmeler uygulamak gerekebilir. Bu değerlendirmeler, aile, birey, okul, diğer danışanlardan alınan bilgilere ilaveten, uygulanacak yapılandırılmış testleri içerir.

Güzel Günler Klinik’te bilişsel, dikkat, okuma, yazma, matematik, motor gelişim, dil gelişimi, sosyal algı ve gelişim, duygusal gelişim gibi alanlarda yapılandırılmış testler uygulayarak kuvvetli ve desteklenmesi gereken alanları görebiliyoruz. Bu test sonuçları, aileden, okuldan, bireyin kendisinden ve diğer çalıştığı uzmanlardan alınan bilgiler ışığında, gerek akademik alanda, gerekse hayatının diğer alanlarındaki işlevselliğini arttırmak için destek mekanizmalarını oluşturmakta yol gösterici oluyor. Yurt dışında veya uluslararası okullarda eğitim görecek olan bireylerin ihtiyacı olan sınav desteğini alabilmesi ve gittikleri yerlerde de bu desteklere ulaşabilmeleri için hem uygulamalarımızı hem de raporlarımızı uluslararası standartlarda hazırlıyoruz.

ÇOCUĞUNUZUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLECEKLER YURT DIŞINA YÖNELİK STANDARDİZE DEĞERLENDİRMELER