(0212) 351 17 54

Projeler ve Eğitimler


Araştırma

• 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2017 – “Long Term Follow-up of Asd Diagnosis: Developmental Algorithms Through a 5 year follow-up/ Osb Tanısının Uzun Süreli Takibi: 5 Yıllık Takip Sürecinde Gelişimsel Algoritmalar”

• AAP National Conference and Exhibition 2015 – “A Clinical Diagnosis of ASD Is Associated with Pass/Fail Status on Modified Checklist for Autism in Toddlers in Turkey”
Uluslararası Otizm Konferansı 2014 – “Investigating the Factors that Contribute to Moving off the Autistic Spectrum/Otizm Spektrumundan Çıkışa Katkıda Bulunan Etmenlerin İncelenmesi”

• Uluslararası Otizm Konferansı 2014 – “Autistic traits and functional impairment/Otizm Özellikleri ve İşlevsel Yetersizlik”