(0212) 351 17 54

Hizmetlerimiz


Psikoterapi Hizmetleri

YETİŞKİNLER

Psikolojik destek, bireyin yaşadığı sorunlar veya zorluklar üzerinde uzman eşliğinde çalıştığı görüşmelerden oluşur. Günlük hayatta, iş hayatınızda veya ilişkilerinizde huzursuzluk veya zorluklar yaşıyorsanız psikoterapi yaşadığınız zorluklarla baş etmenizde yardımcı olabilir. Ağırlıklı olarak psikodinamik psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapi yöntemleri ile bireylere psikolojik destek sağlıyoruz.

Psikoterapi desteği ve danışmanlık sağladığımız başlıca alanlar

• Çökkün veya depresif hissetme
• Kaygı
• Panik atak
• Özgül fobiler (uçak korkusu, köpek korkusu gibi)
• Takıntılar
• İlişki sorunları
• Durumsal ve dönemsel problemler (birinin vefatı, boşanma, iş kaybı gibi)
• Yeme bozuklukları
• Gelişimsel Bozukluklar (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozuklukları)
• Travma
• Öfke kontrolü zorlukları
• Sosyal beceri zorlukları

Bu durumlar günlük hayatınızı zorlaştırıyorsa terapi ve danışmanlık hizmetlerine başvurabilirsiniz.

Başvurduktan Sonra Neler Oluyor?

Başvurunuz sırasında ekibimizden bir uzman belirtmediyseniz uygun uzmanlara yönlendirilmeniz sağlanarak size geri dönüş yapılır.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER

Çocuklar ve gençler için başvuru sebeplerine göre ağırlıklı olarak psikodinamik psikoterapi, oyun terapisi ve bilişsel davranışçı terapi yöntemleri ile psikolojik destek sağlıyoruz. Ailelerin çocuklar ve gençler ile yaşadıkları zorluklar üzerinden ebeveynlik desteği sunuyoruz.

Psikoterapi desteği ve danışmanlık sağladığımız başlıca alanlar

• Kaygı
• Panik atak
• Çökkün veya depresif hissetme
• Özgül fobiler (uçak korkusu, köpek korkusu gibi)
• Takıntılar
• Durumsal ve dönemsel problemler (birinin vefatı, boşanma, iş kaybı gibi)
• Yeme bozuklukları
• Gelişimsel Bozukluklar (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Otizm Spektrum
Bozuklukları)
• Travma
• Öfke kontrolü zorlukları
• Sosyal beceri zorlukları
• Sınav kaygısı
• Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar için uyku, beslenme ve davranış alanlarında
danışmanlık
• Okul reddi

Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Yönelik Çalışmalar

Merkezimizde akademik, davranışsal ve sosyal alanlarda zorluk yaşayan, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Otizm Spektrum Bozuklukları olan çocuklarla psiko-eğitsel çalışmalar yürütülmektedir.

Psiko-eğitsel eğitim çalışmaların içeriğini ve sürecini çocuğun gereksinimi belirler. Bu gereksinimlere, merkezimizde uygulanan ayrıntılı nöropsikolojik değerlendirmelerin ve testlerin sonucuna göre karar verilir. Bu değerlendirmelerin sonucuna göre bireyselleştirilmiş bir eğitsel çalışma programı çıkarılır ve öğretimsel uygulamalar ile program çeşitlendirilir.

Yürütücü İşlev Destekleri ve Koçluk

Yürütücü işlevler üç temel beceriden oluşan ve çocukların düşüncelerini, davranışlarını ve duygularını yönetmesini sağlayan becerileri kapsayan bir çatı terim olarak düşünülebilir. Aynı zamanda planlama, zaman yönetimi ve organize olma gibi özellikle akademik alanda ön plana çıkan becerileri sağlar.

Yürütücü işlevler ile ilgili beceriler

• Dikkatini toplayabilme
• Organize olabilme ve plan yapabilme
• Yapılması gereken görevlere başlayabilme ve dikkatini sürdürebilme
• Duygularını kontrol edebilme
• Kendini ve yaptıklarını izleyebilme, ne yaptığının farkında olma

Yürütücü işlev destekleri organize olma, planlama, önceliklendirme, kendini kontrol, zaman yönetimi ve dikkati sürdürme gibi becerileri ilkokul, ortaokul, lise, üniversite çağındaki çocuk ve gençlere veya yetişkinlere öğretmeye odaklanır. Bu beceriler aynı zamanda duygu ve davranışları yönetmekte ve regüle etmekte de katkıda bulunur.

ÇİFT VE AİLELER

Yaşadığımız sistemi önce anlamak sonra da ihtiyaçlarımızı o sistem içerisinde dile getirebilmek her zaman kolay olmaz. Özellikle iletişimin kuvvetli olması, her türlü duyguya saygının ve alanının verilebilmesi ancak ilişkilere emek vererek ortaya çıkar. Bir çifti veya aileyi meydana getiren bireylerin beraber bir takım olmasının amaçlandığı, etkili iletişim, duygu paylaşım gibi hedeflerin olabileceği çalışmalar çift ve aile terapisinin temelini oluşturur. Bu çalışmalar çift veya ailenin tüm paydaşlarının bir arada olması ile yapılabilmesinin yanı sıra sadece bir bireyin katılımı ile de üzerinde çalışabilir. Parçası olduğumuz sistemleri anlamak ve geliştirebilmek için çiftlere ve ailelere destek hizmetleri sunuyoruz.