(0212) 351 17 54

Hakkımızda


Sıkça Sorulan Sorular

Ekibimiz:

Ekiptekilerin özel uzmanlık alanları var mı? / Ekibinizin uzmanlık alanı nelerdir?

Mesleki çalışma düzenimiz: Ekibimiz hekim/psikiyatr/pediatri uzmanı, psikolog/klinik psikolog/gelişim psikoloğu, psikolojik danışman, pedagog, çift ve aile terapistleri ve eğitimcilerden oluşmaktadır. Düzenli vizitlerde bir araya gelen ve farklı kuşakları, farklı mesleki yaklaşım tarzlarını bir araya getiren takımlarla, uzmanlar arası iş bölümüne ve iş birliğine ve sürekli mesleki eğitime dayalı bir çalışma sistemi uygulamaktayız.

Özelleşme mantığımız: Problem grupları ve yaş gruplarına göre özelleşmiş küçük klinik takımlar şeklinde çalışmaktayız. Bize bildirdiğiniz problemin niteliğini ve çocuğunuzun yaş grubunu göz önüne alarak uygun kişi ve takıma yönlendiriyoruz.

Daha önceden değerlendirilmiş ve tanılanmış çocuk ve gençlerin durumu daha ileri ve ayrıntılı yaklaşımlar gerektirdiğinde veya bir tıkanıklık ya da kuşku noktasında ikinci görüş alma amaçlı başvurular sıkça yapıldığında bu özelleşmiş takımlara yönlendirme yapmaktayız (Örneğin, otizm spektrum bozukluğu tanısından emin olamama ya da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda ilaç tedavisinin istenen sonucu vermemiş olması gibi durumlar, anksiyete bozukluklarının nörogelişimsel bozukluklarla birlikte olduğu ve birinci basamak yaklaşımlara direnç gösterdiği durumlar).

Ekibimizdeki psikologların ve terapistlerin uzmanlığı temel ve yüksek lisans eğitimleri üzerine aldıkları terapi eğitimleriyle de şekillenmektedir. Daha detaylı bilgi için ekibimizdeki tüm uzmanların cv’sine https://guzelgunler.com/hakkimizda/ekibimiz linkinden ulaşabilirsiniz.

Eğer başvuru sebepleriniz arasında özelleşmiş uzmanlık gerektiren ve bizim uzmanlık alanlarımız içerisinde yer almayan bir konu olduğu kanısına varırsak, uygun kişiyi belirlemeyi ve sizi yönlendirmeyi görevimiz biliyoruz.

Başvuru ve görüşme süreçleri:

Başvuru süreci nasıl işliyor?

Güzel Günler Klinik’e https://guzelgunler.com/basvuru-ve-iletisim adresinden yazılı olarak veya (0212) 351 17 54 no’lu telefonu arayarak başvurabilirsiniz. Başvurunuz sırasında ofis yöneticilerimiz sizi doğru uzmana veya klinik takıma yönlendirebilmek adına sizden kısaca bazı bilgiler alacaklardır. Eğer ekibimizde belirli bir uzman adına başvurmadıysanız, bu bilgiler ekip yöneticilerimize iletilerek sizin için uygun bir uzman belirlenecektir.

Başvurunuzun hemen ardından size doldurmanız ve görüşme öncesindeki hazırlıklarımız için Başvuru Formu ve Gelişim Geçmiş Bilgileri Envanteri iletilecektir. Bu yöntemle ilk görüşme öncesinde uzmanın mümkün olduğunca bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Uzmanla yapacağınız ilk görüşmede süreç hakkında sormak istedikleriniz, beklentileriniz vb. durumunuzun özellikleri göz önüne alınarak detaylandırılacaktır.

Terapi ne kadar sürüyor?

Terapi süreci başvuru şikayetiniz, ihtiyaçlarınız, hedefleriniz, zaman içinde eklenen beklenmedik sorunlar ya da daha önceden bilinmeyen etkenler, süreç içerisindeki gelişim vb. gibi pek çok unsura göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple başvuru sırasında terapinin ne kadar süreceğini kestirmek ya da bu konuda bir vaatte bulunmak gerçekçi değildir. Örneğin, Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) yöntemiyle takip edilen kişiler genel olarak 16-20 seans sonrasında ‘oldukça’ gelişme gösterdiklerini düşünmektedirler. Ancak bu sorunların tümünün bitmiş, ‘halledilmiş’ olması vb. anlamına gelmez. Bu amacı da gerçekçi görmüyoruz.
Psikiyatrik tedavi ve psikoterapi bir tamirat işlemi değildir. Özellikle çocuk, ergen ve genç yetişkinlerin doğal gelişim çizgilerini muhafaza etmelerini sağlamak, ruh sağlıklarının bozulmasını önlemek, var olan ruh sağlığı sorunlarını gelişimin önünde bir engel olmaktan çıkartarak onların yaşamın gereklerini yerine getirebildiklerini görmek başlıca hedefimizdir.

Çalışma günleri/saatleri?

Hafta içi ve cumartesi günleri sabah 10.00-18.00 saatleri arasında ofisimize sekreterya ile ilgili işlemler için ulaşabilirsiniz. Seanslarımız yüz yüze ve online görüşmeler olarak yapılandırılabilmekte ve esnek saatlerde görüşmeler yapılabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgiyi uzman ile yapacağınız görüşmede irdeleyebilirsiniz. Klinik konulardaki saatler uzmanın programına göre değişmektedir. Düzenli ve sık temas gerektiren psikoterapiler açısından hafta sonu ve akşamüzeri saatlerinin önceden dolmuş olabileceği akılda tutulmalıdır.

Başvuru sebebimize göre hangi uzman ya da psikolog/psikiyatrist ile görüşeceğimizi nasıl belirliyorsunuz?

Merkezimize yapılan her başvuru her birisi tecrübeli psikiyatrist ve psikolog olan takım koordinatörleri tarafından incelenmekte ve başvuru sebebi, danışanın yaşı, ihtiyaç duyulan uzmanın nitelikleri vb. hakkındaki ön bilgilere göre ve deneyimlerimize dayanarak başlangıç noktası için en uygun uzmana yönlendirilmektedir.

Problemlerin niteliği ya da şiddeti, durumun ne yönde ve nasıl gelişebileceği, ne tür tedavilerin gerekli olduğu ve olabileceği, ve neleri beklememiz gerektiği gibi konularda tanının netleştirilmesi ve ayrıştırılması gerekir. Değerlendirme dönemi bu soruların verilebilecek bütün cevaplarını bulmayı amaçlar. Bu nedenle kapsamlı nöropsikolojik değerlendirmelere ve sizler aracılığıyla aldığımız çok detaylı formlara dayalı ve normalden uzun zaman ayrılan başlangıç görüşmeleri yapmaktayız.
Ekibimizin klinik takımlar şeklinde çalışması sayesinde psikolojik ve psikiyatrik perspektifler ilk başvuru notunuzdan başlayarak her zaman iç içedir. Kararlarımızı ilaç x terapi ya da hafif x ağır problem gibi yapay ikilemlerin dışında, durumun gerekliliğini yakından takip ederek ve en önemlisi ‘çocuğa/gence bir zarar vermeme’ ilkesinden hareketle veriyoruz. Aynı Hipokratik ilkeye bağlı kalarak, bazı durumlarda zararın gerekli olanı ertelemek ya da yapmamak ile doğması sebebiyle durumun gerektirdiği hangi yaklaşım ise onu yapmaktayız.

Özel eğitim, psikoterapi ve duyu bütünlemeye eş zamanlı başlamamız önerildi. Ayrıca psikiyatra bir süre ayda bir gideceğiz. Anne-baba danışmanlığı da almamız gerekiyor. Bütün bunlara aynı zamanda başlamak bizim için finansal ve lojistik açıdan mümkün gözükmüyor. Süreci nasıl yönetmeliyiz?

Bu gibi kritik kararları verirken psikiyatristinizin ve sizinle çalışan uzmanların görüşleri doğrultusunda ilerlemeniz önemli olacaktır. Lütfen bu düşüncenizi sizinle çalışan uzman ile paylaşmaktan çekinmeyiniz. Beraberce bir öncelik ve önemlilik planlaması yapabilirsiniz. Kaynaklarınıza ve yaşadığınız yere uygun seçenekler aramanıza ve kendi sunduğumuz destekler dahil size daha uygun gelebilecek olanlarını meslektaş networkümüz içinden bulmanıza yardımcı olmak isteriz.

Psikolog için gelmiştik, psikiyatriye yönlendirildik. Psikiyatrist medikal destek önerirse zaten buna karşıyım. Bir psikiyatrist ile görüşmemizin ilaç önerisi dışında bize başka ne gibi bir faydası(ları) olabilir?

Psikiyatrist başvuran kişinin şikâyet ve semptomlarını değerlendirerek tıbbi muayene yapmak, tanı koymak, ayırıcı tanıyı yapmak ve tedaviyi planlamak, sürecin kalanını kestirmek, ilaç tedavisi dışında psikoterapi uygulamak ve tedavi süreci ile ilgili bütüncül bir yol haritası sunmak şeklinde de destek olmaktadır. Ayrıca mevcut şikayetin başka herhangi bir tıbbi hastalık ile ilişkisi, tıbbın diğer dallarından bir uzman hekimin (nörolog, kulak burun boğaz, pediatri vb.) değerlendirmesine ya da ek tıbbi tetkiklere (kan tetkikleri, EEG, MR gibi) ihtiyaç olup olmadığı gibi konularda da yönlendirici olacaktır. Bu sebeple sadece ilaç tedavisi için değil, tüm bu desteklerin alınabilmesi, konsültasyon, bir yol haritası çizilmesi ve terapi sürecine katkısı olması açısından da psikiyatrist yönlendirmesi yapılmaktadır.

Anne-baba görüşmeleri ne kadar sık yapılıyor?/Neden yapılıyor?

Özellikle çocuk ve gençlerle çalışırken ebeveynler ile çalışmak sürecin doğal ve ayrılmaz bir parçasıdır. Terapi sürecinde kazanılan becerilerin hayata aktarımı ve genellenebilmesi adına ebeveynlerin desteği ve takibi sürecin daha verimli ilerleyebilmesi için gereklidir. Bu görüşmeleri, çocuğun/ergenin seansından birebir içerik paylaşımına dayanmadan, anne baba ile birlikte çocuklarının seanslarında öne çıkan konuları çocuğu merkeze alarak birlikte düşünmeye davet ve öneriler geliştirme/paylaşma fırsatı olarak görmeniz önemlidir.

Ebeveyn görüşmelerinin sıklığı ve yoğunluğu problemin niteliği, çocuğun yaşı ve ihtiyacına göre değişmektedir. Çocuğunuzu takip eden uzmanın tercih edeceği sıklıkta ve yoğunlukta (örneğin, çocuğunuzla yapılan birkaç görüşmede bir) ebeveyn görüşmeleri planlanmaktadır. Bazı durumlarda sadece anne-baba ile görüşmelerle ilerlenebileceği gibi, çocuğun doğrudan beceri kazandığı veya iç dünyası ile ilgili çalışmaların ön planda olduğu durumlarda anne-baba ile seanslar daha seyrek olmaktadır.

Bir çocuk ve ailesiyle birkaç klinisyenin aynı anda çalıştığı durumlar sıkçadır. Örneğin, psikiyatr, psikoterapist ve aile terapisti gibi. Sorunların niteliğine göre sadece okuldaki düzenlemelerin yapılmasında uzmanda kılavuzluk için sürece başka meslektaşlarımızı da dahil ederiz. Bu kararlardaki temel amaç verilebilecek en iyi ve bilgiye dayalı desteği sağlamış olmaktır.

Yapılan araştırmalar süreç içinde ebeveynler ile yapılan görüşmeler olduğunda, çocuk ve gençlerin terapi sürecinden daha fazla yarar gördüklerini ortaya koymaktadır. Böylelikle ebeveynlerin beklentileri, davranışları, aile içi iletişim, etkileşimler vb. bir sistem olarak ele alınarak tüm aile bireylerine destek olunması hedeflenmektedir. Aynı görüşü okul yönetimi, PDR ve öğretmenler ile ilişkiler için de söyleyebiliriz. Bu görüşmelere de gerektiğinde ayrı bir seans olarak zaman ayırmamız gerekmektedir.

Ücretlendirme & İptal politikası:

İptal politikası nedir? Sağlık ya da zorunlu gerekçelerle gelemediğimizde ücret ödeyecek miyim?

Planlanmış psikoterapi görüşmenizi, görüşme saatine 24 saatten az bir süre kala iptal ederseniz, tam seans ücreti ödemeniz gerekmektedir. Aynı durum haber vermeksizin randevunuza katılmadığınız (‘no show’) durumlarda da geçerlidir.

Katılımı engelleyici bir hastalık vb. acil ya da kritik durumlarda, sizi takip eden uzmanın kendisiyle birebir görüşerek bu durumu gözden geçirtebilirsiniz.

Zorunlu gerekçelere duyduğumuz örnekler. ‘Hasta oldu çocuğum, okula da gönderemeyeceğim.’ Sabah kayınvalidem yoğun bakıma kaldırıldı.’

Zorunlu olmadığını düşündüğümüz örnekler: ‘Aynı saate matematik dersi koymamız gerekti, planladığımızdan erken bir uçak bileti bulduk, akşam misafirler geç gitti’

Online görüşme ücretlerinde farklılık oluyor mu?

Online görüşmeler yüz yüze görüşmelerle klinik olarak eşdeğer olduklarından ötürü aynı şekilde ücretlendirilmektedir.

Her seans için ödeme yerine paket alımı yapılıyor mu?

Psikoterapi seansları ve psikiyatr görüşmeleri için paket (‘toptan’) ücret ödemesi uygulamamız bulunmamaktadır.

Nöropsikolojik testler kullanılarak yapılan değerlendirmeler için ise başvuru sonrasında, uygulanmasını gerekli gördüğümüz testlerin özelliklerine ve hangi alanların kapsanacağına göre içeriği daralıp genişleyen bir test paketi oluşturulduğundan ötürü ücret bilgileri detaylı biçimde size iletilecektir. Bu değerlendirmelerde ücret hesaplaması ilk aşamadaki intake (tanışma, anamnez alma) görüşmesiyle başlayan ve test uygulamalarını, test sonrası yapılan anne-baba/çocuk geri bildirim görüşmesini içeren ve üretilen kapsamlı rapor ile sonlanan çok basamaklı bir sürecin bir paket şeklinde kompakt ücretlendirmesi olarak yapılmaktadır.

Bu çalışmaların ücretler ile sınırlı kalmayan maliyetini kestirebilmek, altından kalkabileceğiniz bir düzen kurmak istemek en doğal hakkınız. Bu konuda size yol gösterebilmek açısından yapacağımız başlangıç değerlendirme aşaması en kritik basamak. Bir çırpıda bitmesini istesek de yaptıklarımızın meyvesini toplamanın zamana yayılacağını düşündüğümüzde değerlendirmenin sonrasındaki adımları beraberce tasarlamak gerekir.

Ebeveynler ile görüşmeler için seans ücreti alınıyor mu?

Ebeveynler, çocukların dünyayı ve kendilerini anlamlandırırken referans aldıkları en önemli kişilerdir. Bu sebeple de ebeveynlerle yapılan görüşmeler, çocuk ve gençlerle sürdürülen terapi sürecinin ayrılmaz, temel ve önemli bir parçasıdır. Uzmanın size ayırdığı zaman dilimi üzerinden seans olarak ücretlendirilmektedir.

Çocuk görüşmeleri dışında olan aile görüşmelerine ayrı ücret verecek miyiz?

Aile görüşmeleri çocuk ve gençlerle çalışırken sürecin ayrılmaz bir parçası olduğundan, yapılan her görüşme uzman tarafından size ayrılan bir zaman dilimi olarak düşünülerek aynı şekilde ücretlendirilmektedir.

Okula vereceğiniz destek ücretlendirilecek mi?

Ruhsal belirtilerin çocuğun okul hayatına olan etkilerini tespit edebilmek ve çocuğun farklı ortamlardaki duygu ve davranış özellikleri hakkında tam bilgi sahibi olabilmek için genellikle okulla bilgi alışverişi yapmak istiyoruz. Bunu daha çok elektronik posta yoluyla yazılı olarak yapmayı tercih ediyoruz ve herhangi bir ücretlendirme yapmıyoruz.

Ancak bazı durumlarda, okul ortamında çocuğun ihtiyaçlarına özgü eğitim ve davranış düzenlemelerinin yapılması gerekebiliyor. Böyle bir ihtiyaç olduğunda ise okulun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için çocuğun okul ortamındaki ihtiyaçlarına özelleşmiş bir çalışma başlatıyoruz ve ruh sağlığı hizmetlerinde ücretlendirme hizmet zamanı ile ölçüldüğünden, ayrılan zaman dilimine göre ücretlendirme yapıyoruz.

Ruh sağlığı hizmetlerinde ücret hizmetin üretilmesi için gereken zaman ile ölçülür. Ayrılması gereken zaman dilimine göre ücretlendirmeye karar verilmektedir. Okulla olan bilgi alışverişlerini genelde yazılı yapmayı tercih ederiz. Okulun bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, aydınlatılması gereken durumlar genelde seans şeklinde yapılmaktadır. Eğer bu hizmetler okul ziyareti şeklinde yapılırsa ayrılan zaman daha uzun olduğundan ücretlendirme de buna göre değişmektedir.

Görüşmeye gelmeden önce:

Gelirken çocuğumuza ne diyelim? Gelmek istemezse ne yapalım? Biz gelmesek olur mu?

Öncelikle çocuğunuzun yaş ve gelişim düzeyini göz önüne alarak konuşmayı planlamanız önemlidir.
Çocuğunuzun hayatında zorlandığını gözlemlediğiniz konu her ne ise (okul, ilişkiler, kendisiyle ilgili meseleler vb.) yardım/destek almak üzere bu konuda deneyimli bir kişiye danışmak için görüşme düzenlediğinizi söyleyebilirsiniz. Konuyu sadece onunla uzmanın görüşerek çözeceği bir mesele değil, sizin ve diğer yetişkinlerin de üstünüze düşenleri yapacağınız bir süreç olarak tanımlamalısınız.

Çocuğunuzun görüşmeye geliş sebebiniz hakkında bu şekilde ön bilgi edinmesi görüşmede psikiyatrist/psikolog ile kurulacak iş birliğinin arttırılmasına ve önem verdiğiniz konuların konuşulabilmesine imkan sağlayacaktır.

Görüşmeye gelmeden önce kimlerin (anne-baba, çocuk vb) hangi görüşmelere katılacağının beklendiği gibi konularda sorularınız varsa iletmekten çekinmeyiniz.

Çocuğunuzla başvuru konusunda konuşurken size yardımcı olacağını düşündüğümüz ve yıllar içinde anne ve babaların kullanmış olduğu ifadelerden bazı örnekleri aşağıda bulabilirsiniz:

“Doktor grip/hasta olduğumuzda bize sorunu aşmamız, daha iyi hissetmemiz için yardımcı oluyor; bir psikoterapist/terapist de zorlandığımız duygular ve durumlarla ilgili bize yardımcı olacak. İstediğin her şeyi anlatabilirsin. Annen/baban ya da öğretmenler olarak biz yetişkinlere de sana nasıl daha doğru destek olabileceğimizle ilgili öneriler verecek” denebilir.

Gizlilik ilkesinden de bahsedilebilir. “Senin anlattıkların çoğu zaman terapist ile senin aranda kalacak”.

Söylememenizi tavsiye ettiğimiz örnekler: ‘Senin okuldaki davranışların yüzünden, okul bizi buraya gönderdi. Biz de istemeden gidiyoruz,’ ‘notlarını yükselteceğiz’, ‘kardeşini sevmediğin için mecburen geldik. Düzelirsen bırakırız’, ‘bu yaşta kaygıların dertlerin bir türlü bitmedi...’ (suçlayıcı, gönülsüzlüğünü arttırıcı, ya da utandırıcı bir şey yapıyormuş duygusu verecek, sorumluluğu çocuğun üstüne yıkacak sözlerden kaçınmak en iyisidir).

Nöropsikolojik değerlendirme için ise;

“Senin zorlandığın konularla ilgili sana ve bana yardımcı olabilmek için seninle bazı aktiviteler yapacak. Bazen resimlere bakacağın bazen de soru-cevap şeklinde olacak akıl oyunlarına benzeyen aktiviteler yapacaksınız. Yorulduğunda uzman ile konuşarak senin hızında ilerleyecek bir çalışma olacak. Senin güçlü olduğun yönlerini ve daha iyi yapabileceğin şeyleri öğreneceğiz”.

Test süreci:

Testler neden gerekli oluyor/Hangi durumlarda yapılıyor? Test süreçleri nasıl işliyor? SAT vb. accommodation başvurusu için neden bu testler gerekiyor/ Doktor tanısı alması da gerekli mi?

Güzel Günler Klinik’te nöropsikolojik testler kullanılarak yapılan psikoeğitsel değerlendirme (psychoeducational assessment) ile çocukta zihnin nasıl işlediğini, öğrenmenin ve algılamanın, karar mekanizmalarının nasıl gerçekleştiğini gösteren bulgular elde etmekteyiz.
Bu kapsamda bilişsel (dikkat, öğrenme, bellek, yönetici işlevler vb.), okuma, yazma, matematik, motor gelişim, dil gelişimi, sosyal algı ve gelişim, duygusal gelişim gibi alanlarda yapılandırılmış testler uygulayarak kuvvetli ve desteklenmesi gereken alanları görebiliyoruz. Bu test sonuçları, aileden, okuldan, bireyin kendisinden ve diğer çalıştığı uzmanlardan alınan bilgiler ışığında gerek akademik alanda gerekse hayatın diğer alanlarındaki işlevselliğini arttırmak için destek mekanizmalarını oluşturmak için yol göstermektedir. Sonuçlar ailenin onayıyla okul ve gerekli diğer uzmanlarla paylaşılarak, çocuğun akademik ve sosyal duygusal gelişimini destekleyici düzenlemeleri tasarlamak ve yapmak mümkün olur.

Başta Kuzey Amerika’daki üniversitelere yapılan başvurularda ölçütlerden bir tanesi standardize akademik testlerde (SAT, PSAT, AP vb.) alınan puanlardır. Bu testleri College Board isimli Amerikan bir organizasyon yapmaktadır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozukluğu, İletişim Bozuklukları, Özgül Öğrenme Güçlüğü, vb. gibi öğrencinin College Board’un hazırladığı SAT, PSAT, AP sınavlarındaki performansını haksız ve olumsuz etkileyebilecek bazı durumlarda, öğrencileri destekleyebilmek ve potansiyellerini diğer öğrencilerle eşit şartlarda ortaya koymalarına olanak sağlamak amacıyla ek zaman tanıma, daha fazla ve sık teneffüs hakkı verme, bilgisayar/hesap makinesi kullanımı ve/veya okuma ve görme düzenlemeleri gibi farklılaştırmalar yapılır.

Bu haklara ulaşabilmek için College Board, uluslararası standartlarda değerlendirme ve testlerle, bireylerin bu farklılaştırmalara ihtiyacının gerçekten bulunduğunu, haksız bir avantaj sağlanmıyor olduğunu görmek ister. Güzel Günler Klinik’te College Board vb. kurumların standartlarına uygun test ve değerlendirmeleri yapmakta ve İngilizce raporlandırmaktayız. Bu raporlamada sadece testler yapılmaz; değerlendirmenin parçası olarak öğrencinin mevcut okulundaki öğretmenlerden de bilgi alma, okul bünyesinde tanınan ayrıcalıklar, öğrencinin hali hazırda bir kaynaştırma programına dahil olup olmaması, önceki tanı ve test raporları vb. gibi başvururken sunulması beklenen belgelerden erişilebilir olanlar derlenerek bir gerekçeli rapor hazırlanır. https://accommodations.collegeboard.org/request-accommodations

Birçok durumda bu raporun ekinde bir psikiyatrın tanılama raporunun bulunması beklenir. Daha önce bir tanınız olsa da eğer son 6 ay içinde psikiyatr tarafından değerlendirilmediyseniz, psikiyatr değerlendirmesinin tekrar yapılması gerekmektedir. Ekibimiz psikiyatrının ayrıca yapacağı değerlendirme sonucu tıbbi kanaatini İngilizce olarak raporumuza eklemekteyiz. Eğer mevcut tedavinizi sürdüren bir psikiyatrınız zaten varsa, kendisinin hazırlayacağı İngilizce kanaati raporumuza ekleyebiliriz.

Test ve değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz. https://guzelgunler.com/hizmetlerimiz/test-ve-degerlendirme