(0212) 351 17 54

Ayça Uslu PelinAyça Uslu Pelin

Uzman Psikolog Ayça Uslu Pelin, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından (2007-2012), Güzel Günler Sağlık Hizmetleri’nde stajyer psikolog/araştırma asistanı olarak görev aldı. Uzmanlığının öncesinde, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dr. Yankı Yazgan’ın klinik görüşmelerini gözlemledi, poliklinik sonrasında tedavi süreçlerini tartıştığı haftalık seminerlerine katıldı. 2008 ve 2009 yıllarında bir çocuk aktivite merkezi ve anaokulundaki 2-6 yaş grubu çocukların gelişimsel değerlendirmesi ve takibini yaparak ailelere danışmanlık verdi. 2008-2010 yılları arasında, mesleki açıdan birçok gönüllü deneyimlere katılarak bilgi ve deneyim kazandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisansını 2012 Haziran ayında tamamladı. Buradaki yüksek lisans projesini, Ekim 2012 yılında, 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu & Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Üst-Biliş Farkındalıklarının İncelenmesi” adında bir sunum gerçekleştirerek projesini bilimsel platforma da taşıdı.

Uzmanlığının ardından özgül öğrenme bozukluğu alanında çalışmaya başladı. 2014 Kasım ayından itibaren Güzel Günler Sağlık Hizmetleri’nin devamı olan Güzel Günler Klinik'te akademik, davranışsal ve sosyal alanlarda özel gereksinimi olan çoğunluğu özgül öğrenme bozukluğu olmak üzere, dikkat eksikliği/aşırı hareketlilik bozukluğu ve geçmişte otizm açılımı kapsamında bozukluk tanısı alan ve iyileşme gösteren fakat sosyal iletişim alanlarında sorun yaşayan çocuklarla psiko-eğitsel çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalarının asıl odak noktasını, özgül öğrenme bozukluğu tanısı almış okul çağı çocuklarının psiko-pedagojik yaklaşımla yapılan eğitsel terapi oluşturmaktadır. Bu psiko-eğitsel çalışmaların öncesinde, tanısal açıdan riskli olan çocuklara ayrıntılı nöropsikolojik ve psiko-eğitimsel değerlendirmeler yapmaktadır. Bu çocukların okul bünyesindeki öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek sınıf içerisinde bireye özel müdahale programları hazırlama ve uygulanmasını sağlama, çocuğun öğrenme ihtiyacına göre özel öğretmenlere rehberlik etme, okul çapında davranış değiştirme yöntemleri, sosyal beceri grubu ve özgül öğrenme bozukluğu tanısını alan çocukların aileleriyle aile grup çalışmaları, akademik ve davranışsal ihtiyacı olan çocukların okullarına danışmanlık yaparak klinik çalışmalarını halen sürdürmektedir. Güzel Günler Klinik'te uzman psikolog olarak klinik görevine devam etmektedir.

İletişim: ayca.uslu.pelin@guzelgunler.com

CV