(0212) 351 17 54

Berrak Şiper KiziroğluBerrak Şiper Kiziroğlu

Psikolog Berrak Şiper Kiziroğlu, 2005 yılında Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra Tufts Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde eğitimine devam etmiştir. Psikoloji lisansını tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi’nde yönetim bilimleri yüksek lisansını tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri süresince çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda, Harvard Üniversitesi burs değerlendirme departmanında ve Tufts Üniversitesi psikoloji laboratuvarında stajlar yapmıştır.

2010-2019 yılları arasında Unilever Türkiye’de pazarlama, insan kaynakları, dijital pazarlama fonksiyonlarında çeşitli pozisyonlarda çalışmış, kurumsal iş hayatı paralelinde psikoloji alanında eğitimlere katılmıştır.

2022 senesinde Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı’na başlamış, Fransız Lape Hastanesi’nde klinik psikoloji staj programına ve yine aynı sene Güzel Günler Klinik’te staj kapsamında projelere dahil olmuştur. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimi kapsamında halen sosyal medya ve ruh sağlığı üzerine uzmanlık tezini hazırlamakta, Eylül 2022’den beri süpervizyon alarak genç yetişkin ve yetişkin danışanlara psikoterapi uygulamaktadır. Güzel Günler Klinik’te sosyal medya yönetimine ve eğitim projelerine destek vermekte ve genç yetişkinlerle psikoterapi süreçleri yürütmektedir. Ek olarak, kendi geliştirdiği içerik ile, hayatlarının farklı noktalarında yolunu kaybetmiş gibi hisseden, yaptığı işlerde ya da alması gereken majör kararlarda anlam ve tatmin bulamayan bireylere “anlam-amaçlarını” (“purpose”) yaratma yolculuğunda destek olmaktadır.

İletişim: berraksiper@guzelgunler.com