(0212) 351 17 54

Aslı Aktan ErciyesAslı Aktan Erciyes

Dr. Psk. Aslı Aktan Erciyes, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olup kısa bir süre bankacılık-hazinecilik görevi yaptı. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü-Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programını tamamladı. Tez çalışmasında anadil ve ikinci dil etkileşimi ve bilişsel alana yansımalarını araştırdı. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden doktora derecesini aldı, doktora çalışmalarında ikinci dil edinimin olay algısı ve anlatı becerileri üzerindeki etkilerini inceledi. 2012-2017 yılları arasında TÜBİTAK destekli iki ayrı projede araştırmacı olarak görev aldı. Doktora Tez çalışması Bilimsel Araştırma Projesi olarak Boğaziçi Üniversitesi tarafından desteklenen Aslı Aktan-Erciyes doktora sonrası çalışmalarında Koç Üniversitesi Dil ve Biliş Laboratuarı’nda James McDonnel Foundation tarafından fonlanan 6 yıllık bir projede görev aldı. Halen Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almakta, ikinci dil-anadil etkileşimini inceleyen ça lışmalar yürüttüğü SiLab’ın (Studies in Language and Bilingualism) koordinatörlüğünü yapmaktadır. Anadil ve ikinci dil edinimi, ölçümlemesi süreçleri ve tipik ve atipik gelişen bebeklerin desteklenmesi konularında çalışmalarını yürütmektedir. Doğan-Egmont 3Taş çocuk dergisine danışmanlık vermekte, Gymboree oyun merkezinde bilgilendirici aile görüşmeleri ve seminerleri vermektedir. Güzel Günler Klinik’te anadil-ikinci dil edinimi, uyku hijyeni sağlama ve beslenme uygulamalarına yönelik seminerler vermekte ve çocuk gelişimi konusundaki projelerde danışmanlık yapmaktadır.

İletişim: asli.erciyes@guzelgunler.com

CV