(0212) 351 17 54

Profesyonel GelişimGeçmiş Eğitimler ve Seminerler

Geçmİş Eğİtİmler ve Semİnerler

• TSSB Olan Çocuk ve Gençlerde Travma Odaklı BDT Eğitimi (TO-BDT): David Trickey (Anna Freud Centre Eğitimcisi)
• Otizmde Güncel Gelişmeler Konferansı: Dr. Bennett Leventhal, Dr. Young Shin Kim (UCSF STAR Otizm Araştırma Merkezi, ABD)
• Kaynaştırma Programı Uygulamalarındaki Zorluklarla Baş Etme Sempozyumu, 2017
• Zihinselleştirme Temelli Terapi’nin Ergenlerle Çalışmada Kullanımı(MBT-A):
• Dr. Trudie Rossouw (Anna Freud Centre MBT Eğitimcisi)
• Zihinselleştirme Temelli Aile Terapisi Temel Eğitimi (MBT-F): Cathy Troupp, Helen Brasnett, Ph.D, Dickon Bevington, M.D. (Anna Freud Centre MBT Eğitimcileri)
• Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin Kaynaştırma Programı Çerçevesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) Hazırlanması, Uzm.Klin.Psk.Yeliz Şık Çifçi
• Çocuk, Ergen ve Ailelerle Çalışanlar İçin OKB ve Ilişkili Bozukluklarda İleri ve Kapsamlı Davranışsal Terapi Yaklaşımları, Dr. Lawrence Vitulano (Yale Üniversitesi) & Dr. Michael Vitulano (Seattle Çocuk Hastanesi)
• Değerlendirme ve Tanısal Formülasyon Yaklaşımı, James F. Leckman, MD, PhD